Mark Isherwood MS/AS

I'm Mark Isherwood, the Welsh Conservative Member of the Senedd for North Wales and Welsh Conservative Spokesperson for Local Government, Communities and North Wales Growth Deal. Here you can find my latest news, campaigns and more about me, including how to get in touch.

Mark Isherwood ydw i, Aelod o’r Senedd y Ceidwadwyr Cymreig dros Ogledd Cymru a Llefarydd y Ceidwadwyr Cymreig ar Lywodraeth Leol, Cymunedau a Bargen Twf y Gogledd. Yma, gallwch ddod o hyd i fy newyddion diweddaraf, ymgyrchoedd a mwy amdanaf fi, yn cynnwys sut i gysylltu â mi.

mark

Campaigns | Ymgyrchoedd

Find me on Twitter | Dilynwch fi ar Twitter

Latest news | Newyddion diweddaraf

Find me on Facebook | Dilynwch fi ar Facebook

Get email updates | Newyddion diweddaraf drwy e-bost

Stay informed on the latest news.

Contact Mark Isherwood | Cysylltu

Welsh Parliament Office
Welsh Parliament, Cardiff Bay, Cardiff CF99 1SN
0300 200 7217
Constituency Office
8 Chester Street, Mold, CH7 1EG
01352 710 232