Mark Isherwood AM/AC

I'm Mark Isherwood, the Welsh Conservative Assembly Member for North Wales and Welsh Conservative Spokesperson for Communities, Europe and North Wales Growth Deal. Here you can find my latest news, campaigns and more about me, including how to get in touch.

Mark Isherwood ydw i, Aelod Cynulliad y Ceidwadwyr Cymreig dros y Gogledd a Llefarydd y Ceidwadwyr Cymreig ar Gymunedau, Ewrop a Bargen Dwf Gogledd Cymru. Yma, fe gewch chi’r newyddion diweddaraf, ymgyrchoedd a rhagor o wybodaeth amdanaf a sut i gysylltu â mi.

mark

Campaigns | Ymgyrchoedd

Find me on Twitter | Dilynwch fi ar Twitter

Latest news | Newyddion diweddaraf

Find me on Facebook | Dilynwch fi ar Facebook

Get email updates | Newyddion diweddaraf drwy e-bost

Stay informed on the latest news.

Contact Mark Isherwood | Cysylltu

Assembly Office
National Assembly for Wales, Cardiff Bay, Cardiff, CF99 1NA
0300 200 7219
Constituency Office
5 Halkyn Street, Holywell, Flintshire CH8 7TX
01352 710 232